नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० सफल बनाउने सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास, बर्लिनको अनुरोध

VNY 2020